Budúci čas jednoduchý

Funkcie budúceho času jednoduchého

Budúci čas jednoduchý odkazuje na "čas neskôr ako teraz" a vyjadruje isté fakty. V tomto prípade neexistuje žiadny 'postoj'.

Budúci čas jednoduchý sa používa na:

 • Predpovedanie budúcej udalosti:
  It will rain tomorrow.
 • S "I" alebo "we" na vyjadrenie spontánneho rozhodnutia:
  I'll pay for the tickets by credit card.
 • Vyjadrenie ochoty:
  I'll do the washing-up.
  He'll carry your bag for you.
 • V zápornom tvare na vyjadrenie neochoty:
  The baby won't eat his soup.
  I won't leave until I've seen the manager!
 • S "I" v opytovacom tvare použitím "shall" na vyslovenie ponuky:
  Shall I open the window?
 • S "we" v opytovacom tvare použitím "shall" na vyslovenie návrhu:
  Shall we go to the cinema tonight?
 • S "I" v opytovacom tvare použitím "shall" na žiadosť o radu alebo pokyn:
  What shall I tell the boss about this money?
 • S použitím "you" na vydanie príkazov:
  You will do exactly as I say.
 • S "you" v opytovacom tvare ako pozvanie:
  Will you come to the dance with me?
  Will you marry me?

Poznámky: v modernej angličtine sa will uprednostňuje pred shall. Shall sa používa prevažne s I a we na vyslovenie ponuky alebo návrhu, alebo v žiadosti o radu (viď. príklady nižšie). Spolu s inými osobami (you, he, she, they) sa shall používa len v literárnom alebo básnickom prostredí, napr. "With rings on her fingers and bells on her toes, She shall have music wherever she goes."

Tvorenie budúceho času jednoduchého

Budúci čas jednoduchý sa skladá z dvoch častí: will / shall + neurčitok bez to

Podmet will neurčitok bez to
Kladné
I will go
I shall go
Záporné
They will not see
They won't see
Opytovacie
Will she ask?
Opytovacie záporné
Won't they try?
Skracovanie

I will = I'll
We will = we'll
You will = you'll
He will = he'll
She will = she'll
They will = they'll
Will not = won't

Tvar "it will" sa zvyčajne neskracuje.

To see: Budúci čas jednoduchý

Kladné Záporné Opytovacie Opytovacie záporné
I will see I won't see Will I see? Won't I see?
*I shall see   *Shall I see?  
You will see You won't see Will you see? Won't you see?
He will see He won't see Will he see? Won't he see?
We will see We won't see Will we see? Won't we see?
*We shall see   *Shall we see?  
They will see They won't see Will they see? Won't they see?

*Shall je zastarané, ale ešte stále sa v niektorých situáciách bežne používa namiesto "will" v kladných alebo opytovacích tvaroch (viď. príklady vyššie).