50 najbežnejších anglických slovies

Tento zoznam obsahuje 50 najbežnejších anglických slovies v abecednom poradí. Pre študenta angličtiny je veľmi dôležité naučiť sa, ako používať tieto slovesá. Ovládať slovesá je základným kameňom dobrej anglickej slovnej zásoby, pretože vám to umožňuje opisovať rôzne činnosti a stavy bytia. Slovesá tvoria podstatnú časť slovnej zásoby, pretože môžu byť časované za účelom rozprávania o minulosti či budúcnosti, hypotetických situáciách alebo možnostiach. Dokonca len s 50 bežnými slovesami vo vašom slovníku spolu s ostatnými typmi slovíčok, môžete komunikovať v angličtine o rozličných veciach.

ask
be
become
begin
call
can
come
could
do
feel
find
get
give
go
have
hear
help
keep
know
leave
let
like
live
look
make
may
mean
might
move
need
play
put
run
say
see
seem
should
show
start
take
talk
tell
think
try
turn
use
want
will
work
would