50 najbežnejších anglických prídavných mien

Zoznam 50 najpoužívanejších anglických prídavných mien je dobrý miestom, kde začať s rozširovaním vašej anglickej slovnej zásoby. Prídavné mená pridávajú presnosť do vašich jazykových zručností, ale nemusíte nevyhnutne disponovať ich obrovským množstvom. Prídavné mená z tohto zoznamu vám postačia pri mnohých jednoduchých anglických úlohách.

Získajte viac zo svojej slovnej zásoby

Nezabudnite, že prídavné meno môžete dať do záporného tvaru, pokiaľ zatiaľ nepoznáte ich opačnú verziu. Napríklad môžete povedať "It's not clear," pokiaľ nepoznáte slovo "confusing". Tiež môžete kombinovať prídavné mená za účelom spresnenia, napríklad "What you want is possible but hard," ak nepoznáte slovo "challenging". Ak sa naučíte používať týchto 50 prídavných mien správne a aplikovať pár "trikov", aby ste si uľahčili život, rozviniete svoju schopnosť komunikovať anglicky.

able
bad
best
better
big
black
certain
clear
different
early
easy
economic
federal
free
full
good
great
hard
high
human
important
international
large
late
little
local
long
low
major
military
national
new
old
only
other
political
possible
public
real
recent
right
small
social
special
strong
sure
true
white
whole
young