Rod podstatného mena

Podstatné mená odpovedajú na otázky "What is it?" a "Who is it?" Dávajú mená veciam, ľuďom a miestam.

Príklady
 • dog
 • bicycle
 • Mary
 • girl
 • beauty
 • France
 • world

Vo všeobecnosti v anglických podstatných menách neexistuje žiadny rozdiel medzi mužským a ženským rodom. Rod sa však niekedy prejavuje rôznymi formami alebo odlišnými slovami, keď ide o ľudí alebo zvieratá.

Príklady
Mužské Ženské Neutrálne
man woman person
father mother parent
boy girl child
uncle aunt  
husband wife spouse
actor actress  
prince princess  
waiter waitress server
rooster hen chicken
stallion mare horse

Mnohé podstatné mená, ktoré sa týkajú rolí a pracovných miest, môžu byť použité aj pre mužský alebo ženský subjekt, ako napríklad cousin, teenager, teacher, doctor, student, friend, colleague

Príklady
 • Mary is my friend. She is a doctor.
 • Peter is my cousin. He is a doctor.
 • Arthur is my friend. He is a student.
 • Jane is my cousin. She is a student.

Je možné rozlišovať tieto neutrálne slová pridaním slov male alebo female.

Príklady
 • Sam is a female doctor.
 • No, he is not my boyfriend, he is just a male friend.
 • I have three female cousins and two male cousins.

Zriedkavo sa podstatné mená, ktoré opisujú veci bez pohlavia, označujú rodovým zámenom, ktoré dokazujú, že sú nám známe. Rovnako je správne použiť rodovo neutrálne zámeno (it).

Príklady
 • I love my car. She (the car) is my greatest passion.
 • France is popular with her (France's) neighbours at the moment.
 • I travelled from England to New York on the Queen Elizabeth; she (the Queen Elizabeth) is a great ship.