Použitie slova "dread"

Dread je zvyčajne nasledované gerundiom alebo privlastňovacím prídavným menom + gerundiom. Najbežnejšou výnimkou je, keď sa za dread nachádza neurčitok použitý spolu s think vo výraze I dread to think. Za dread môže tiež nasledovať podstatné meno.

Príklady
  • I dread diving off the high board.
  • I dread driving at night.
  • I dread your leaving someday.
  • I dread his losing his way home.
  • I dread to think what might happen.
  • I dread to think about him disappearing.
  • I dread conflict.
  • I dread the night.