Algeria

#77
Ranked no. 77 out of 113 countries
EF EPI skóre:475
Globálne priemerné skóre:493
Poradie v Európa
Stiahnuť informačný list

Trendy podľa znalosti

Kľúč
 • Veľmi vysoká
 • Vysoká
 • Priemerná
 • Nízka
 • Veľmi nízka

Skóre podľa geografie

Regióny

 • Algiers504
 • Tizi Ouzou498
 • Constantine495
 • Boumerdès493
 • Bouira491
 • Mila487
 • Béjaïa485
 • Oum el Bouaghi481
 • Tlemcen480
 • Bordj Bou Arréridj477
 • Mostaganem477
 • Annaba476
 • Jijel474
 • Batna473
 • Saida473
 • Oran472
 • Blida469
 • Sidi Bel Abbès466
 • Tébessa466
 • Sétif465
 • Guelma461
 • Tipaza461
 • Khenchela461
 • Djelfa454
 • Biskra452
 • Souk Ahras451
 • Mascara450
 • Skikda448
 • Chlef447
 • Aïn Témouchent445
 • Ghardaïa439
 • Ouargla437
 • Relizane432
 • Aïn Defla431
 • Tiaret430
 • Laghouat424
 • M'sila421

Mestá

 • Algiers513
 • Tizi Ouzou496
 • Boumerdès496
 • Constantine495
 • Bouira493
 • Tlemcen487
 • Béjaïa484
 • Annaba478
 • Bordj Bou Arréridj475
 • Mostaganem475
 • Jijel473
 • Oran472
 • Batna472
 • Sidi Bel Abbès471
 • Blida470
 • Sétif468
 • Tébessa468
 • Khenchela465
 • Biskra454
 • Skikda444
 • Chlef443
 • Tiaret433

Otestujte si svoju angličtinu zdarma teraz

Urobte si EF štandardizovaný test z angličtiny (EFSET) a získajte presné hodnotenie svojej úrovne angličtiny z pohodlia domova