Kurz prípravy učiteľov

Udržujte svoje techniky, nápady a metódy v triede aktuálne. Naše kurzy pre učiteľov v zahraničí zvýšia vašu sebaistotu na vyučovaní a predstavia vám nápady a koncepty, ktoré poskytujú praktickú pomoc pri každodennom vyučovaní. Kurzy prípravy učiteľov sú k dispozícii pre kvalifikovaných učiteľov anglického, španielskeho, nemeckého alebo francúzskeho jazyka.

32

Lekcie/týždeň, 1 lekcia = 40 minút

  • Uvítanie pri príchode a rozlúčková párty pri odchode

  • Pozorovanie vyučovania a modelová výučba v praxi medzi sebou

  • Dvojlôžková izba hostiteľská rodina, polpenzia

  • Materiál kurzu pre učiteľov

  • EF Teacher Training Certificate

  • EF exkurzie a aktivity (za poplatok)

  • Cambridge Teaching Knowledge Tests

  • TKT (za poplatok, voliteľné)

Úroveň

Minimálna požadovaná jazyková úroveň B2

Dĺžka

Od 1 do 4 týždňov

Nástupný termín

Dátumy začiatku sa líšia v závislosti od zvolenej destinácie a dĺžky, opýtajte sa niektorého z našich poradcov.

Popis

Kurz poskytuje príležitosť preskúmať a diskutovať o súčasnej metodológii v triede a analyzovať aktuálne nápady výučby. Dôraz sa bude klásť na praktické návrhy a motiváciu študentov, čo pomôže zlepšiť techniky výučby po vašom návrate do triedy. Porovnáte vyučovacie štýly a postupy v rôznych krajinách a zhodnotíte rozdiely v prístupe, ktoré sa vyskytujú vo vašej profesii na medzinárodnej úrovni.

Obsah kurzu

Nasledujúce témy sú často zahrnuté, ale budú sa líšiť v závislosti od dĺžky kurzu:

Kultúrna gramotnosť

Vedenie triedy

Vyučovanie prostredníctvom médií

Výslovnosť

Gramatika

Lexika

Učenie založené na úlohách (Task-based learning - TBL)

Metódy a prístupy

Pozorovania a modelová výučba medzi sebou

Kde by ste chceli absolvovať tento kurz?