Certifikáty z iných jazykov
Certifikáty z iných jazykov

Certifikáty z iných jazykov

Španielsky jazyk 

Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE), Diploma Superior de Español de Los Negocios (DSEN), Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española (SIELE) a Diploma Intermedio de Español de Los Negocios (DIEN) 

Francúzsky jazyk 

Le Diplôme d’Études en Langue Française (DELF), Le Diplôme Approfondi en Langue Française (DALF), Certificat Européen de Langue Française (Certificat de Français) Diplôme de français professionnel Affairs. Diplôme de français professionnel tourisme et hôtellerie B1

Čínsky jazyk

Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) 

Nemecký jazyk

Zertifikat Deutsch als Fremdsprache, Goethe Zertifikat 

Taliansky jazyk 

Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana (CELI), Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (CILS) 

Japonský jazyk

Japanese Language Proficiency Test (JLPT úroveň N3-N5)

EF Learning Guarantee
Záruka vzdelávania s EF
Zlepšíte sa o jednu úroveň každých šesť týždňov, keď budete navštevovať všetky hodiny a dokončíte všetky úlohy. Naša metóda zaručí, že dosiahnete maximálny pokrok – inak môžete študovať zadarmo, až kým sa nezlepšíte.