Posledné voľné miesta na LETO 2024! Zabezpečte si svoje miesto kým bude neskoro.
Certifikáty z iných jazykov
Certifikáty z iných jazykov

Certifikáty z iných jazykov

Španielsky jazyk 

Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) and Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española (SIELE)

Francúzsky jazyk 

Le Diplôme d’Études en Langue Française (DELF), Le Diplôme Approfondi en Langue Française (DALF), Certificat Européen de Langue Française (Certificat de Français) Diplôme de français professionnel Affairs. Diplôme de français professionnel tourisme et hôtellerie B1

Čínsky jazyk

Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) 

Nemecký jazyk

Zertifikat Deutsch als Fremdsprache, Goethe Zertifikat 

Taliansky jazyk 

Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana (CELI), Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (CILS) 

Japonský jazyk

Japanese Language Proficiency Test (JLPT úroveň N3-N5)

Kórejský jazyk

Test of Proficiency in Korean (TOPIK)

EF Learning Guarantee
Záruka vzdelávania s EF
Každých 6 týždňov postúpite o jednu EF jazykovú úroveň. Ak sa zúčastníte všetkých vyučovacích hodín a vypracujete všetky úlohy a zadania, tak sa budete zlepšovať oveľa rýchlejšie. Naša metóda zaručí, že dosiahnete maximálny pokrok v najkratšom čase. V opačnom prípade môžete študovať zadarmo, až kým sa nezlepšíte. Pozn: Garancia učenia sa platí len pre anglický jazyk.