Ak máte otázky ohľadne svojej rezervácie, kontaktujte nás 02/3217 90 07
Certifikáty z iných jazykov
Certifikáty z iných jazykov

Certifikáty z iných jazykov

Španielsky jazyk 

Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) and Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española (SIELE)

Francúzsky jazyk 

Le Diplôme d’Études en Langue Française (DELF), Le Diplôme Approfondi en Langue Française (DALF), Certificat Européen de Langue Française (Certificat de Français) Diplôme de français professionnel Affairs. Diplôme de français professionnel tourisme et hôtellerie B1

Čínsky jazyk

Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) 

Nemecký jazyk

Zertifikat Deutsch als Fremdsprache, Goethe Zertifikat 

Taliansky jazyk 

Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana (CELI), Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (CILS) 

Japonský jazyk

Japanese Language Proficiency Test (JLPT úroveň N3-N5)

Kórejský jazyk

Test of Proficiency in Korean (TOPIK)

EF Learning Guarantee
Záruka vzdelávania s EF
Každých 6 týždňov postúpite o jednu EF úroveň*Keď sa zúčastníte všetkých svojích hodín a splníte každú úlohu, tak sa môžete zlepšovať oveľa rýchlejšie. Naša metóda zaručí, že dosiahnete maximálny pokrok- inak môžete študovať zadarmo, až kým sa nezlepšíte.*Toto sa môže líšiť pre ostatné jazyky ako angličtina