EF stáž
EF stáž

EF stáž

Zlepšite si jazykové znalosti a získajte pracovnú skúsenosť

Popis:
Tento program kombinuje stáž v trvaní 50 alebo viac hodín s minimálnym 4-týždňovým EF intenzívnym kurzom. Počas hodín v učebniach si zlepšíte vaše jazykové zručnosti, naučíte sa napísať životopis a oboznámite sa s technikami používanými na pohovoroch. Po absolvovaní kurzu môžete zdokonaliť Vaše nové jazykové zručnosti tým, že budete pracovať v profesionálnej spoločnosti na čiastočný neplatený pracovný úväzok. Rozvíjajte si jazykové zručnosti špecifické pre dané odvetvie a získajte hodnotné medzinárodné pracovné skúsenosti. Po ukončení programu dostanete EF Internship Certificate.

Dostupné v:
Všetky EF školy vo Veľkej Británii, Írsku, Malte, Južnej Afrike, Austrálii, Novom Zélande, Francúzsku, Nemecku, Japonsku, Číne, Taliansku a Španielsku (okrem Malagy).

Uprednostňujete dlhodobejšiu stáž?
Vyskúšajte náš program Internship Plus. Vyberte si program 3 + 3 (tri mesiace štúdia jazykov a trojmesačná stáž) alebo program 6 + 3 (šesť mesiacov štúdia jazykov a trojmesačná stáž). Opýtajte sa nás na ďalšie podrobnosti.

EF Learning Guarantee
Záruka vzdelávania s EF
Zlepšíte sa o jednu úroveň každých šesť týždňov, keď budete navštevovať všetky hodiny a dokončíte všetky úlohy. Naša metóda zaručí, že dosiahnete maximálny pokrok – inak môžete študovať zadarmo, až kým sa nezlepšíte.