Posledné voľné miesta na LETO 2024! Zabezpečte si svoje miesto kým bude neskoro.
EF stáž plus
EF stáž plus

EF stáž plus

Zlepšite si jazykové znalosti a získajte pracovnú skúsenosť

Prihláste sa do programu EF dlhodobá stáž. Na výber máte 6+3 (6 mesiacov jazykový kurz a 3 mesiace prax) alebo 3+3 (3 mesiace jazykový kurz a 3 mesiace prax). Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte.

EF Learning Guarantee
Záruka vzdelávania s EF
Každých 6 týždňov postúpite o jednu EF jazykovú úroveň. Ak sa zúčastníte všetkých vyučovacích hodín a vypracujete všetky úlohy a zadania, tak sa budete zlepšovať oveľa rýchlejšie. Naša metóda zaručí, že dosiahnete maximálny pokrok v najkratšom čase. V opačnom prípade môžete študovať zadarmo, až kým sa nezlepšíte. Pozn: Garancia učenia sa platí len pre anglický jazyk.