Zažite semester alebo rok s EF v jednej z 50 krajín sveta. Kontaktujte nás!
EF Advanced Diploma Program - Angličtina pre hotelierstvo a cestovný ruch
EF Advanced Diploma Program - Angličtina pre hotelierstvo a cestovný ruch

EF Advanced Diploma Program - Angličtina pre hotelierstvo a cestovný ruch

Skombinovaním intenzívneho štúdia v anglickom jazyku s praktickým študijným plánom v oblasti hotelierstva vznikne program o medzinárodnom cestovnom ruchu.

Pokrýva širokú škálu tém z danej oblasti. Denné lekcie sa zameriavajú na súčasné teórie a praktiky v danom obore. Používajú sa známe materiály prípadových štúdií z Harvard Business School Publishing.

Dostupné v:
Miami Beach, Brightone a Sydney

EF Learning Guarantee
Záruka vzdelávania s EF
Každých 6 týždňov postúpite o jednu EF úroveň*Keď sa zúčastníte všetkých svojích hodín a splníte každú úlohu, tak sa môžete zlepšovať oveľa rýchlejšie. Naša metóda zaručí, že dosiahnete maximálny pokrok- inak môžete študovať zadarmo, až kým sa nezlepšíte.*Toto sa môže líšiť pre ostatné jazyky ako angličtina