Posledné voľné miesta na LETO 2024! Zabezpečte si svoje miesto kým bude neskoro.
EF Mini-skupiny
EF Mini-skupiny

EF Mini-skupiny

Konverzácie v skupine maximálne 10-tich študentov.

Popis: 

Získajte viac skúseností počas konverzácii svojím študijným jazykom v malých triedach. Zameriate sa na zdokonalenie výslovnosti a slovnej zásoby prostredníctvom individuálnejšej pozornosti (celková doba výučby 21 hodín a 20 minút).

Dostupné v: 

EF Professional Language Campuses v Chicagu a Londýne (pre študentov 25+).

EF Learning Guarantee
Záruka vzdelávania s EF
Každých 6 týždňov postúpite o jednu EF jazykovú úroveň. Ak sa zúčastníte všetkých vyučovacích hodín a vypracujete všetky úlohy a zadania, tak sa budete zlepšovať oveľa rýchlejšie. Naša metóda zaručí, že dosiahnete maximálny pokrok v najkratšom čase. V opačnom prípade môžete študovať zadarmo, až kým sa nezlepšíte. Pozn: Garancia učenia sa platí len pre anglický jazyk.