Ak máte otázky ohľadne svojej rezervácie, kontaktujte nás 02/3217 90 07
EF Executive Private
EF Executive Private

EF Executive Private

Hovorte plynule rýchlo vďaka výučbe jeden na jedného. Prispôsobené vašim špecifickým potrebám.

Popis: 

Tento vysoko intenzívny kurz vám poskytuje súkromného učiteľa, ktorého jediným poslaním je pomôcť vám dosiahnuť vaše vzdelávacie ciele - to znamená, že budete vždy postupovať svojim vlastným tempom. Tento kurz je ideálny na prispôsobenie vyučovacích hodín konkrétnym potrebám odvetvia (celková doba výučby 26 hodín a 40 minút).

Dostupné v: 

Boston, Cambridge a Hong Kong 

Začiatok kurzu: 

Každý pondelok počas roka

EF Learning Guarantee
Záruka vzdelávania s EF
Každých 6 týždňov postúpite o jednu EF úroveň*Keď sa zúčastníte všetkých svojích hodín a splníte každú úlohu, tak sa môžete zlepšovať oveľa rýchlejšie. Naša metóda zaručí, že dosiahnete maximálny pokrok- inak môžete študovať zadarmo, až kým sa nezlepšíte.*Toto sa môže líšiť pre ostatné jazyky ako angličtina