Posledné voľné miesta na LETO 2024! Zabezpečte si svoje miesto kým bude neskoro.
EF Executive Private
EF Executive Private

EF Executive Private

Hovorte plynule rýchlo vďaka výučbe jeden na jedného. Prispôsobené vašim špecifickým potrebám.

Popis: 

Tento vysoko intenzívny kurz vám poskytuje súkromného učiteľa, ktorého jediným poslaním je pomôcť vám dosiahnuť vaše vzdelávacie ciele - to znamená, že budete vždy postupovať svojim vlastným tempom. Tento kurz je ideálny na prispôsobenie vyučovacích hodín konkrétnym potrebám odvetvia (celková doba výučby 26 hodín a 40 minút).

Dostupné v: 

Boston, Cambridge a Hong Kong 

Začiatok kurzu: 

Každý pondelok počas roka

EF Learning Guarantee
Záruka vzdelávania s EF
Každých 6 týždňov postúpite o jednu EF jazykovú úroveň. Ak sa zúčastníte všetkých vyučovacích hodín a vypracujete všetky úlohy a zadania, tak sa budete zlepšovať oveľa rýchlejšie. Naša metóda zaručí, že dosiahnete maximálny pokrok v najkratšom čase. V opačnom prípade môžete študovať zadarmo, až kým sa nezlepšíte. Pozn: Garancia učenia sa platí len pre anglický jazyk.