Posledné voľné miesta na LETO 2024! Zabezpečte si svoje miesto kým bude neskoro.
EF Executive Premium
EF Executive Premium

EF Executive Premium

Individuálne školenie (one to one) kombinované so skupinovým vyučovaním a nezávislými projektovými stretnutiami.

Popis: 

Individuálne lekcie šité na mieru zaručujú rýchly pokrok, zatiaľ čo lekcie v malých skupinách zlepšujú vaše komunikačné schopnosti a posilňujú nadväzovania kontaktov. Polosúkromné hodiny v malých skupinách tiež zaisťujú individuálnejší prístup a maixmalizujú váš vzdelávací potenciál. Lekcie v malých skupinách umožňujú interaktívne štúdium v malých triedach priemerno so 6 študentmi. Tieto hodiny dopĺňajú projektové sekcie, kde budete môcť napredovať samostatne, zatiaľ čo individuálne lekcie vám zaručia veľké pokroky. Okrem toho polosúkromné praktické jazykové hodiny vám navyše umožnia využiť novonadobudnuté jazykové znalosti v reálnych obchodných interakciách s 1-3 spolužiakmi (celkový čas výučby 26 hodín a 40 minút).

Prečo je EF Executive Premium našim najobľúbenejším kurzom pre manažérov? 

Individuálne lekcie na mieru sú zárukou rýchleho pokroku, zatiaľ čo lekcie v malých skupinách zlepšujú vaše komunikačné schopnosti a podporujú vytváranie sietí. Polosúkromné lekcie v malých skupinách tiež zabezpečujú väčšiu individuálnu pozornosť a maximalizujú váš vzdelávací potenciál. 

Dostupné v: 

Cambridge 

Začiatok kurzu: 

Každý pondelok počas roka

EF Learning Guarantee
Záruka vzdelávania s EF
Každých 6 týždňov postúpite o jednu EF jazykovú úroveň. Ak sa zúčastníte všetkých vyučovacích hodín a vypracujete všetky úlohy a zadania, tak sa budete zlepšovať oveľa rýchlejšie. Naša metóda zaručí, že dosiahnete maximálny pokrok v najkratšom čase. V opačnom prípade môžete študovať zadarmo, až kým sa nezlepšíte. Pozn: Garancia učenia sa platí len pre anglický jazyk.