Posledné voľné miesta na LETO 2024! Zabezpečte si svoje miesto kým bude neskoro.
EF intenzívny kurz
EF intenzívny kurz

EF intenzívny kurz

Učte sa jazyk čo najrýchlejšie, či už z osobných alebo profesionálnych dôvodov
32 Lekcie/týždeň
(40 min./týždeň )
16 Všeobecných lekcií jazyka 

04 Projektové sekcie 

10 Lekcií voliteľných predmetov 

02 Prednášky

 • Úroveň
  Začiatočník až veľmi pokročilý

 • Dĺžka
  2 až 52 týždňov
 • Online prípravný kurz
  Od registrácie
 • Online kurz po skončení
  6 mesiace po skončení kurzu pre všetky základné kurzy anglického kurzu

Popis: 

Napredujte čo najrýchlejšie počas pobytu v zahraničí. Kurz je vhodný pre účastníkov, ktorí sa z osobných alebo profesionálnych dôvodov potrebujú naučiť cudzí jazyk rýchlo. Najefektívnejší kurz pozostávajúci z 32 lekcií dopoludňajšej a popoludňajšej výučby (celkový vyučovací čas: 21 hodín, 20 minút). Zlepšite si komunikáciu, gramatiku a písanie v krátkom čase. Všeobecné jazykové lekcie vám pomôžu vybudovať si slovnú zásobu a gramatiku, zatiaľ čo projektové sekcie zlepšia vaše výskumné a komunikačné znalosti prostredníctvom praktickej práce prispôsobenej vašim záujmom.

Náš intenzívny kurz ponúka najviac voliteľných predmetov, aby ste sa mohli zamerať na svoje osobné ciele. V triede alebo online si v rámci voliteľných predmetov môžete zdokonaliť jazykové zručnosti, môžete rozšíriť svoj profesionálny rozvoj alebo sa pripraviť na certifikát či na univerzitu. 


Prečo je EF intenzívny kurz najpopulárnejší? 

Maximálne efektívne využijete čas na precvičovanie svojich jazykových zručností v triede, ako aj rozhovormi so spolužiakmi mimo vyučovania. To vám umožní prirodzene komunikovať rýchlejšie ako pomocou iných kurzov a zároveň získate aj nových priateľov. 

Na koľko týždňov sa väčšinou prihlasujú študenti na EF intenzívny kurz? 

Čím dlhšie zostanete, tým viac sa naučíte. Preto sa študenti, ktorí naozaj chcú v jazyku napredovať, prihlasujú najmenej na 4 až 6 týždňov. Účastníci intenzívnych kurzov postupujú o 25 až 50% rýchlejšie než ostatní. Väčšina študentov sa po 6 týždňoch posunie o celú úroveň vyššie, mnohí sa teda rozhodnú najmenej pre 3-mesačné pobyty.

EF Learning Guarantee
Záruka vzdelávania s EF
Každých 6 týždňov postúpite o jednu EF jazykovú úroveň. Ak sa zúčastníte všetkých vyučovacích hodín a vypracujete všetky úlohy a zadania, tak sa budete zlepšovať oveľa rýchlejšie. Naša metóda zaručí, že dosiahnete maximálny pokrok v najkratšom čase. V opačnom prípade môžete študovať zadarmo, až kým sa nezlepšíte. Pozn: Garancia učenia sa platí len pre anglický jazyk.