Nový rok, nové dobrodružstvá! Naplánujte si ideálny jazykový pobyt už teraz.
EF dobrovoľnícka činnosť
EF dobrovoľnícka činnosť

EF dobrovoľnícka činnosť

Zlepšite si jazykové znalosti a získajte pracovnú skúsenosť

Popis:
Tento program kombinuje dobrovoľníctvo v trvaní 50 alebo viac hodín s minimálnym 8-týždňovým EF jazykovým kurzom. Okrem zdokonalenia sa v plynulosti počas interaktívnych lekcií v učebni alebo mimo nej si zlepšíte aj porozumie jazyka prostredníctvom dobrovoľníckej práce na čiastočný úväzok v miestnej organizácii. Rozvíjajte si špecializované jazykové zručnosti a získajte skúsenosti v medzinárodnom prostredí. Výsledky budú zdokumentované prostredníctvom certifikátu o dobrovoľníckej skúsenosti - EF Certificate of Volunteer Experience.

Dostupné v:
Kostarike; všetky EF školy v USA a Kanade okrem Vancouveru a Vancouverského ostrova

EF Learning Guarantee
Záruka vzdelávania s EF
Každých 6 týždňov postúpite o jednu EF jazykovú úroveň. Ak sa zúčastníte všetkých vyučovacích hodín a vypracujete všetky úlohy a zadania, tak sa budete zlepšovať oveľa rýchlejšie. Naša metóda zaručí, že dosiahnete maximálny pokrok v najkratšom čase. V opačnom prípade môžete študovať zadarmo, až kým sa nezlepšíte. Pozn: Garancia učenia sa platí len pre anglický jazyk.