Zažite semester alebo rok s EF v jednej z 50 krajín sveta. Kontaktujte nás!
Pre-MBA Program
Pre-MBA Program

Pre-MBA Program

Získajte vedomosti na úspešné absolvovanie postgraduálneho štúdia.

Popis:
Program EF Pre-MBA Vám poskytne anglické a akademické zručnosti potrebné na to, aby ste uspeli v špičkovom programe MBA, ale aj odborné usmernenie o vypracovaní konkurencieschopnej prihlášky.

Ušité na mieru práve pre Vás
Študujte šesť alebo deväť mesiacov akademické predmety, ktoré si vyberiete, napríklad v oblasti medzinárodného obchodu, marketingu, práva, spoločenských vied, atď. Získajte potrebné jazykové, výskumné a študijné zručnosti, ktoré budete potrebovať na to, aby ste uspeli v náročnom anglickom akademickom prostredí. Následne absolvujte štúdium v špecializovaných modulových triedach v akademickej oblasti podľa vášho výberu, ktoré Vás pripravia na získanie postgraduálneho titulu. Pripravíme Vás aj na testy potrebné na prijatie, ako napríklad IELTS, TOEFL, GMAT a GRE.

Špecializovaná podpora od zamestnancov, ktorá vám pomôže uspieť
Súčasťou programu je pridelený manažér University Pathway Manager. Poskytne Vám podporu pri vyhľadávaní, výbere a podaní žiadosti pre prijatie do postgraduálnych programov. Počas celého trvania Vášho EF programu Vám bude tento odborný personál k dispozícii, a bude Vám poskytovať podporu a poradenstvo.

EF Learning Guarantee
Záruka vzdelávania s EF
Každých 6 týždňov postúpite o jednu EF úroveň*Keď sa zúčastníte všetkých svojích hodín a splníte každú úlohu, tak sa môžete zlepšovať oveľa rýchlejšie. Naša metóda zaručí, že dosiahnete maximálny pokrok- inak môžete študovať zadarmo, až kým sa nezlepšíte.*Toto sa môže líšiť pre ostatné jazyky ako angličtina