Zažite semester alebo rok s EF v jednej z 50 krajín sveta. Kontaktujte nás!
EF Advanced Diploma - Angličtine pre medzinárodné vzťahy
EF Advanced Diploma - Angličtine pre medzinárodné vzťahy

EF Advanced Diploma - Angličtine pre medzinárodné vzťahy

Riešenie globálnych problémov si vyžaduje medzikultúrnu komunikáciu. Tento program Vám pomôže získať jazykové znalosti potrebné v tejto oblasti.

Tento program Vám pomôže naučiť sa jazykové zručnosti, ktoré sú potrebné v tomto odvetví. Výučba sa zameriava na globálne témy, ako sú humanitárne otázky, udržiavanie mieru, globálne hospodárstvo a životné prostredie. Počas celého programu budete študovať za pomoci najnovších zdrojov zameraných na medzinárodné záležitosti.

Dostupné v:
New Yorku, Washingtone, D.C. a Oxforde

EF Learning Guarantee
Záruka vzdelávania s EF
Každých 6 týždňov postúpite o jednu EF úroveň*Keď sa zúčastníte všetkých svojích hodín a splníte každú úlohu, tak sa môžete zlepšovať oveľa rýchlejšie. Naša metóda zaručí, že dosiahnete maximálny pokrok- inak môžete študovať zadarmo, až kým sa nezlepšíte.*Toto sa môže líšiť pre ostatné jazyky ako angličtina