Zažite semester alebo rok s EF v jednej z 50 krajín sveta. Kontaktujte nás!
EF Advanced Diploma Program - Business Angličtina
EF Advanced Diploma Program - Business Angličtina

EF Advanced Diploma Program - Business Angličtina

Získajte prehľad o súčasných úspešných a podnikateľských postupoch, a zároveň sa naučte obchodný jazyk firemného sveta.

Tento program je kombináciou intenzívneho štúdia angličtiny a špecializovaných študijných programov. Na hodinách sa používajú známe metodológie prípadových štúdií z Harvard Business School, ktoré zahŕňajú témy ako globálny marketing, úspešné vyjednávanie, vystupovanie na verejnosti, rozvoj vodcovských schopností, rozhodovacie procesy, stratégia plánovania a komunikačné schopnosti.

Dostupné v:
New Yorku, Bostone, San Franciscu, Santa Barbare, Londýne, Bristole a Sydney

EF Learning Guarantee
Záruka vzdelávania s EF
Každých 6 týždňov postúpite o jednu EF úroveň*Keď sa zúčastníte všetkých svojích hodín a splníte každú úlohu, tak sa môžete zlepšovať oveľa rýchlejšie. Naša metóda zaručí, že dosiahnete maximálny pokrok- inak môžete študovať zadarmo, až kým sa nezlepšíte.*Toto sa môže líšiť pre ostatné jazyky ako angličtina