Zažite semester alebo rok s EF v jednej z 50 krajín sveta. Kontaktujte nás!
TOEFL/TOEIC príprava
TOEFL/TOEIC príprava

TOEFL/TOEIC príprava

Zlepšite si medzinárodné kariérne možnosti.
32 Lekcie/týždeň
(40 min./týždeň )
16 všeobecných lekcií jazyka
04 projektové sekcie
10 lekcií jazyka z voliteľných predmetov
02 prednášky
  • Úroveň
    Stredne pokročilý až veľmi pokročilý
  • Začiatok kurzu
    Každý druhý pondelok počas celého roka
  • Dĺžka
    8 až 52 týždňov

Preukážte Vašu plynulosť v jazyku
Zistite Vašu schopnosť používať severoamerickú angličtinu v každodennom pracovnom alebo akademickom prostredí. Tento program je ideálny pre študentov, ktorí plánujú štúdium na severoamerickej univerzite alebo sa pripravujú na medzinárodnú kariéru.

Popis testov
Test of English as a Foreign Language (TOEFL) zisťuje Vašu schopnosť používať severoamerickú angličtinu v akademickom prostredí. Test of English for International Communication (TOEIC) hodnotí úroveň angličtiny v pracovnom prostredí.

EF Learning Guarantee
Záruka vzdelávania s EF
Každých 6 týždňov postúpite o jednu EF úroveň*Keď sa zúčastníte všetkých svojích hodín a splníte každú úlohu, tak sa môžete zlepšovať oveľa rýchlejšie. Naša metóda zaručí, že dosiahnete maximálny pokrok- inak môžete študovať zadarmo, až kým sa nezlepšíte.*Toto sa môže líšiť pre ostatné jazyky ako angličtina