Výskum v EF

Ako svetový líder v oblasti medzinárodného vzdelávania, dláždime nové cesty k učeniu pomocou technológie, vzdelania a dizajnu.

Technológia

O technológii nie sme dogamtický. Je dôležitou súčasťou toho čo robíme, no našim cieľom je jej využitie na prospešné účely- vzdelávanie. Neustále hľadíme do budúcnosti, aby sme našli nové spôsoby pre inovácie a mohli tak transformovať vzdelávanie na ešte účinnejšie.

Vzdelanie

Výskumná sieť EF umožňuje vedcom na Univerzite v Cambridge, Harvard univerzite, univerzite v Pekingu a univerzite v São Paulo prístup k bohatým zdrojom dát z jazykového vzdelávania, učenia a testovania. Tým môžu lepšie pochopiť jazykovú akvizíciu a zdieľať výsledky vo veľkom v rámci vedného odboru.

Dizajn

S logom od Paula Randa a kancelárskym nábytkom z Vitra, by malo byť každému profesionálnemu dizajnérovi na prvý pohľad jasné, že EF sa stará o dizajn.

Dizajn pre nás predstavuje prenesenie grafiky do zážitkov. Ak chcete vytvoriť službu, ktorá mení svet, musíte byť najlepší vo vizuálnom dizajne, dizajne interakcie a taktiež dizajne skúseností. To je to tajomstvo všetkého, čo robíme.


01/02

EF EdTech

Nachádzajúc sa v Šanghaji, Londýne a Bostone, naše tímy softvérových inžinierov, dizajnérov, lingvistov a filmových tvorcov sa snaží transformovať učenie ako ho poznáme.

Dnes EF slúži miliónom študentov, ale zajtra máme cieľ stovky miliónov.

Projekt pôvodne inšpirovaný spoločným výskumom medzi EF a Apple sa stal našim poslaním do budúcnosti. Už viac ako desať rokov využívame technológiu na vytvorenie zásadného zlepšenia výuky cudzích jazykov.

Pracujeme v popredí technológií, vytvárame priekopnícku prácu v rozpoznávaní reči, virtuálnej spolupráci a adaptívnom učení. Prijímame najlepších a najchytrejších, aby sme si náskok udržali.

Čo robíme

EF EdTech je globálna výskumná a vývojová jednotka EF Education First, budujúca najmodernejšie vzdelávacie systémy, ktoré používajú milióny ľudí po celom svete.

  • Vzdelávacie systémy pre dospelých

  • Vzdelávacie systémy pre deti & tínedžerov

  • Vzdelávacie systémy pre spoločnosti & vlády

  • Vzdelávacie systémy pre školy & učiteľov

  • Testovacie služby

Najnovšie projekty z EF EdTech

EF EPI

EF English Proficiency Index (EF EPI) je najväčším svetovým rebríčkom krajín podľa znalosti angličtiny u dospelých.

Navštívte webstránku

EF SET

EF SET je prvý svetový, bezplatný online štandardizovaný test angličtiny. Za menej ako 50 minút dostanú užívatelia podrobnú analýzu ich schopností čítania a počúvania.

Výsledky sú vypočítané okamžite a zdieľané len s užívateľom.

Získať viac informácií
02/02

EF výskumná sieť

EF Výskumná sieť sa skladá zo špičkových univerzít, ktoré pracujú s EF na zásadnom zlepšení spôsobu akým sa študenti učia jazyky.

Sieť pokrýva širokú škálu odborov od lingvistiky, pedagogiky, vzdelávacej technológie, a jazykového hodnotenia až po prienik do kultúr.

Spoločne sme sa zaviazali k výskumu a inováciám, ktoré budú formovať budúcnosť jazykového vzdelávania, špičkového učenia a porozumenia medzi kultúrami.

S oddelením teoretickej a aplikovanej lingvistiky univerzity v Cambridge, vedci vyvíjajú EF-Cambridge otvorenú jazykovú databázu, a tiež skúmajú účinky prvého jazyka na učenie sa druhého jazyka.

Získať viac informácií

V spolupráci s Harvard University’s Graduate School of Education, EF skúma vývoj písania a akademických znalostí pri učení sa druhého jazyka za účelom prispôsobiť vzdelávanie, výučbu a hodnotenie.

Získať viac informácií

V spolupráci s fakultou cudzích jazykov univerzity v Pekingu, EF skúma efektívne techniky výučby angličtiny pre milióny čínskych študentov, a testuje inovačné jazykové hodnotenie so študentmi univerzít a stredných škôl.

Niektoré z najnovších výskumných projektov s univerzitou v Sao Paulo zahŕňajú skúmanie prekladu a spracovanie veľkých objemov dát pre lepšie porozumenie jazykového vzdelávania, a analyzuje zákonitosti vzniku chýb u brazílskych študentov angličtiny.

Získať viac informácií

EF a Tokijská univerzita sa spojili vo výskumnom programe o fungovaní mozgu pri štúdiu druhého jazyka.

Získať viac informácií