Naša história

Ako to
všetko
začalo

Na začiatku roku 1960, mladý švédsky muž menom Bertil Hult cestoval prvýkrát do Anglicka. Škola bola pre neho, rovnako ako dislektika, vždy výzvou. Bol ale prekvapený tým, ako ľahko sa mu učila angličtina v Anglicku.

Bertil sa presvedčil, že tradičná výučba v triede nebola vždy najúčinnejšie. V roku 1965 sa rozhodol založiť malú firmu s názvom Europeiska Ferieskolan (European Holiday škola – v skratke EF), ktorá skombinovala jazykové vzdelávanie s cestovaním do zahraničia. Program pomenoval Språkresor, tiež nazývaný jazykový pobyt. Poskytol jednu z prvých svetových praktických vzdelávacích skúseností mimo triedu.

V súčasnosti je učenie pomocou praxe jedným zo základných kameňov moderného vzdelávania. Pre EF, to bola filozofia každého programu po dobu 50 rokov. Tento jednoduchý, ale účinný spôsob ako sa učiť, nám pomohol stať sa najväčšou vzdelávacou organizáciou na svete.

Aj keď sa to dnes dá už iba ťažko predstaviť, cestovať do zahraničia a učiť sa angličtinu bol v roku 1965 radikálny koncept. Trvalo to toľko, až musel prísť s nápadom vysokoškolský študent trpiaci dislexiou.