Hello Zero

V EF Education First sme hrdí na to, že naše programy, ktoré sa zameriavajú na jazyky, cestovanie, kultúrnu výmenu a akademické štúdium, majú pozitívny vplyv na ľudí z celého sveta. Chceme, aby každý mal možnosť spoznať svet - či už získaním vzdelania, osvojením si schopností komunikovať v novom jazyku alebo spoznávať kutlúry. Klimatické zmeny sú však hrozbou pre svet a každého, kto túto planétu považuje za svoj domov. Chceme priložiť ruku k dielu a postarať sa o udržateľnejšiu budúcnosť pre ďalšie generácie.

S hrdosťou predstavujeme Hello Zero, našu víziu a záväzok dobrovoľne kompenzovať všetky naše doterajšie uhlíkové emisie. Prvým krokom tohto ambiciózneho programu je EF Forest Initiative - projekt na vytváranie a ochranu lesov na celom svete. Náš cieľ s Hello Zero ide dvoma smermi: chceme byť uhlíkovo-negatívni každý rok počnúc rokom 2021 a nakoniec sa stať historicky uhlíkovo-neutrálnymi, čo dosiahneme tak, že odstránime všetok uhlík, ktorý sme kedy vyprodukovali, priamo alebo nepriamo v súvislosti s našimi programami, od založenia EF v roku 1965.

Dosiahnutie uhlíkovej neutrality a negativity

Dosiahnutie uhlíkovej neutrality znamená vyváženie uhlíka vytvoreného činnosťami, ako je lietanie, riadenie autobusov, prevádzka kancelárskych priestorov a ubytovanie študentov, s odstraňovaním uhlíka z atmosféry. Chceme však urobiť ešte krok navyše a stať sa uhlíkovo negatívnymi a odstraňovať z atmosféry väčšie množstvo oxidu uhličitého, než koľko ho vytvoríme. Oxid uhličitý a ďalšie skleníkové plyny prispievajú ku globálnemu otepľovaniu: časom sa hromadia v atmosfére a zachytávajú teplo, dochádza tak k otepľovaniu planéty, čím sa narúša všetko od výroby potravín až po dostupnosť čistej vody.

„Naše vzdelávacie programy podnecujú zvedavosť a predstavujú ľuďom nové a odlišné perspektívy,“ povedal Dr. Edward Hult, generálny riaditeľ EF North America. „V mnohých ohľadoch práca, ktorú robíme každý deň v EF, priamo prispieva k cieľom Organizácie Spojených národov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Vedci na celom svete pracujú na vývoji inovácií s cieľom zabezpečiť čistejšiu budúcnosť, a preto by sme my, rovnako ako všetky podniky, mali priložiť ruku k dielu. Sme hrdí na to, že sme medzi prvými, ak nie prvou medzinárodnou vzdelávacou organizáciou, ktorá prijala takýto ambiciózny emisný záväzok, a nemôžeme sa dočkať, kedy sa o náš pokrok podelíme s miliónmi učiteľov, študentov, cestujúcich a zamestnancov, ktorí s nami pracujú každý rok. Dúfame, že ostatní, v našom odvetví aj mimo neho, sa k nám pridajú v našom záväzku stať sa uhlíkovo neutrálnymi."

Výsadba stromov s Eden Reforestation Projects

V prvom roku iniciatívy EF Forest Initiative vysadíme stromy s neziskovou organizáciou Eden Reforestation Projects, ktorá zapája miestne komunity do výsadby, udržiavania a ochrany predtým odlesnených oblastí. Eden nám pomôže začať v Keni, na Madagaskare a Mozambiku, pričom v každej krajine vyberie jednu lokalitu - náš EF les, ktorý budeme sponzorovať a financovať. Eden v roku 2021 zasadí v našom mene 3 milióny stromov a na tomto stavebnom kameni budeme ďalej pracovať s pribúdajúcimi partnermi a lokalitami.

Za svojho prvého partnera pre EF Forest sme si vybrali Eden Reforestation Projects kvôli ich poslaniu obnoviť zdravé lesy a zároveň vytvárať ekonomické príležitosti vo vidieckych komunitách po celom svete. Eden poskytuje vidiečanom prácu za spravodlivú mzdu, najíma a školí ich, aby vysádzali stromy, budovali infraštruktúru, ktorá ich podporuje, a chráni pred nelegálnou ťažbou dreva, pytliactvom a inými hrozbami. Eden vysadil viac ako 485 miliónov stromov a vytvoril viac ako 26 000 pracovných miest v komunitách v krajinách ako Haiti, Honduras, Indonézia, Keňa, Madagaskar, Mozambik, Nepál a Nikaragua.

Dlhodobý vplyv na životné prostredie

EF Forests vytvorí dlhodobý vplyv na životné prostredie tým, že uprednostňuje stromy pôvodných druhov, ktoré dokážu odolať ekologickým ohrozeniam, poskytovať celý rad ekosystémových služieb (ako je regulácia sedimentov a ochrana pred búrkami) a vysokou mierou sekvestrovať uhlík. Napríklad také mangrovníky sú odolné stromy, ktorým sa darí v bahnitých pobrežných oblastiach, ktoré sú často zasiahnuté silnými búrkami. Každý mangrovník odstráni približne 12,3 kilogramu uhlíka ročne alebo približne 308 kilogramov počas svojej životnosti.

„Aj keď cestovanie môže byť dôležitou súčasťou poznávania sveta, je mimoriadne dôležité nájsť udržateľné riešenia, ktoré kompenzujú jeho vplyv na životné prostredie,“ povedala Debra Crawford, riaditeľka pre rozvoj v Eden Reforestation Projects. „Iniciatíva spoločnosti EF na zalesňovaní pomôže znížiť jej uhlíkovú stopu a zároveň vzdeláva ďalšiu generáciu o úlohe, ktorú môže zastávať pri podpore životného prostredia a miestnych komunít.“

Okrem EF Forest Initiative sa zameriavame na niekoľko ďalších oblastí, aby sme dosiahli náš cieľ Hello Zero vrátane prechodu na recyklované materiály, z ktorých vyrábame naše ikonické batohy EF, ďalšie znižovanie odpadu v našich kanceláriách a školách, zlepšenie prevádzky a dodávateľského reťazca na zníženie emisií uhlíka a vzdelávacie programy a skúsenosti zamerané na udržateľnosť. Zavedieme aj digitálne zdroje na komunikáciu našich cieľov a budeme pravidelne podávať správy o našom pokroku na ceste za vytváraním nulových emisií uhlíka.

Zodpovedné cestovné záväzky EF

Náš záväzok Hello Zero k uhlíkovej neutralite dopĺňa naše záväzky EF Responsible Travel Commitments, vrátane nášho významného záväzku welfare zvierat a spolupráca s World Animal Protection. V roku 2018 sa EF stala prvou medzinárodnou vzdelávacou spoločnosťou, ktorá vyvinula protokoly pre najlepšie postupy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat vo všetkých programoch a vyhýbala sa atrakciám, ktoré nespĺňajú tieto normy.

Cestovanie je účinný spôsob, ako podporiť porozumenie a úctu k ľuďom, kultúram a miestam na svete. So spustením Hello Zero: a EF Forest Initiative budeme my a celá naša globálna komunita spolupracovať, aby sme pomohli zabezpečiť udržateľnejšiu spoločnú budúcnosť pre každého.