Legal

Zásady ochrany súkromia

1. Náš záväzok voči Vášmu súkromiu

Spoločnosť EF Education First s.r.o (ďalej len „spoločnosť EF”), Haldenstrasse 4, 6006 Lucern, Švajčiarsko, je správcom osobných údajov, ktoré ste nám poskytli a tým i zodpovedná ze tieto dáta v súlade s platnými zákonmi. V zastúpení EF sú tieto osobné údaje spracovávané slovenskou spoločnosťou Jazykové pobyty s.r.o. IČO: 35974516, Štefánikova 19, 811 05 Bratislava.

EF sa zaväzuje chrániť súkromie našich zákazníkov. Zásady ochrany súkromia spoločnosti EF (ďalej len „Zásady ochrany súkromia“) sa vzťahujú na všetky nami získané alebo nám poskytnuté osobné údaje, či už v režime offline alebo online, vrátane osobných údajov získaných alebo poskytnutých prostredníctvom našich webových stránok (ďalej len naše „Webové stránky“) a akýchkoľvek webových stránok pre mobilné zariadenia, aplikácií, ovládacích prvkov (tzv. „widgets“) a iných mobilných interaktívnych prvkov (ďalej spoločne len naše „Aplikácie“), prostredníctvom našich oficiálnych stránok sociálnych médií, ktoré ovládame (ďalej len naše „Stránky sociálnych médií“), ako aj prostredníctvom e-mailových správ vo formáte HTML, ktoré Vám zasielame (ďalej spoločne, vrátane Stránok sociálnych médií, Aplikácií a Webových stránok, len „Stránky“). Návštevou Stránok prijímate a súhlasíte s postupmi popísanými v týchto Zásadách ochrany súkromia. Ak nesúhlasíte s niektorou z podmienok uvedených v týchto Zásadách ochrany súkromia, prosíme Vás, nepoužívajte webovú stránku alebo neposkytujte žiadne osobné údaje.

2. Osobné Údaje

Aké osobné údaje získavame?

Osobné údaje“ sú údaje alebo časti údajov, na základe ktorých je možné Vás osobne identifikovať, ako napríklad:

 • meno
 • užívateľské meno
 • poštová adresa (vrátane fakturačnej a dodacej adresy)
 • telefónne číslo (vrátane čísla pevnej linky a mobilného čísla)
 • e-mailová adresa
 • číslo kreditnej a debetnej karty
 • profilová fotografia
 • ID účtu na sociálnych médiách
 • zobrazované meno / prezývka
 • nákupné zvyky
 • krajina pobytu
 • IP adresa
 • meno a adresa školy
 • meno a adresa spoločnosti
 • preferované vzdelávacie kurzy
 • preferencie
 • informácie o prehliadači a zariadení
 • informácie súboru denníka servera
 • informácie získané prostredníctvom súborov „cookie“, „pixel tagov“ a iných technológií
 • údaje o používaní Aplikácie
 • demografické informácie a ďalšie Vami poskytnuté informácie
 • lokalizačné informácie
 • súhrnné informácie

Akým spôsobom získavame Osobné údaje?

My a naši poskytovatelia služieb môžeme získavať Osobné údaje rôznymi spôsobmi, vrátane:

 • Prostredníctvom Stránok: Môžeme získavať Osobné údaje prostredníctvom Stránok, napríklad keď sa prihlásite k odberu noviniek alebo realizujete nákup.
 • Offline: Môžeme od Vás získavať Osobné údaje v režime offline, keď kontaktujete napríklad zákaznícky servis.
 • Z ostatných zdrojov: Môžeme získavať Vaše Osobné údaje z iných zdrojov, akými sú napríklad verejné databázy, spoloční marketingoví partneri, platformy sociálnych médií, od ľudí, s ktorými sa priatelíte alebo ste s nimi inak prepojení prostredníctvom platforiem sociálnych médií, ako aj od iných tretích osôb. Napríklad, ak sa rozhodnete pripojiť Váš účet na sociálnom médiu k Vášmu účtu na Webovej stránke, určité Osobné údaje z Vášho účtu na sociálnom médiu budú zdieľané s nami, pričom môžu obsahovať Osobné údaje, ktoré sú súčasťou Vášho profilu alebo profilov Vašich priateľov.
 • Prostredníctvom Vášho prehliadača alebo zariadenia: Určité informácie sú získavané prostredníctvom väčšiny prehliadačov alebo automaticky prostredníctvom Vášho zariadenia. Tieto informácie používame pre štatistické účely, ako aj za účelom zabezpečenia správneho fungovania Stránok.
 • Prostredníctvom súborov denníka servera: Vaša „adresa IP“ je číslo, ktoré je automaticky pridelené Vami používanému počítaču alebo zariadeniu Vaším poskytovateľom internetových služieb (ISP). Adresa IP je identifikovaná a automaticky zaznamenaná v našich súboroch denníka servera vždy, keď užívateľ navštívi Stránky, spolu s časom návštevy a stránkami, ktoré boli navštívené.
 • Používanie súborov „cookie“: Súbory cookie umožňujú webovému serveru prenos dát do počítača alebo zariadenia na účely vedenia záznamov a iné účely. Ak si neprajete, aby boli informácie získavané prostredníctvom použitia súborov cookie, existuje jednoduchý postup vo väčšine prehliadačov, ktorý Vám umožňuje odmietnuť používanie súborov cookie. Pre podrobné informácie o súboroch cookie, ktoré používame a účeloch, na ktoré ich používame, si prosím pozrite naše Zásady používania súborov cookie. Vaše ďalšie používanie tejto stránky znamená, že prijímate a udeľujete súhlas s naším používaním súborov cookie.
 • Prostredníctvom Vášho používania Aplikácie: Keď si stiahnete a používate Aplikáciu, my a naši poskytovatelia služieb môžeme sledovať a získavať údaje o používaní Aplikácie, ako napríklad dátum a čas, kedy sa Aplikácia na Vašom zariadení spojí s našimi servermi a aké informácie a súbory boli stiahnuté do Aplikácie na základe čísla Vášho zariadenia.
 • Od Vás: Informácie ako dátum narodenia, pohlavie a poštové smerovacie číslo, ako aj ďalšie informácie, ako napríklad Vami preferované komunikačné prostriedky môžeme získať, keď tieto informácie dobrovoľne poskytnete.
 • Fyzická poloha: Môžeme získavať fyzickú polohu Vášho zariadenia.

V niektorých prípadoch môžeme na spracovanie nákupov a/alebo zbieranie darov realizovaných prostredníctvom Stránok využiť platobnú službu tretej osoby. V týchto prípadoch môže Vaše Osobné údaje získavať táto tretia osoba a nie my, pričom uvedené Osobné údaje budú podliehať zásadám ochrany súkromia tejto tretej osoby a nie týmto Zásadám ochrany súkromia. Nemáme žiadnu kontrolu nad tým, a nezodpovedáme za to, akým spôsobom táto tretia osoba použije alebo sprístupní Vaše Osobné údaje.

Ako používame Osobné údaje?

Osobné údaje môžeme použiť:

 • na zodpovedanie Vašich otázok a splnenie Vašich požiadaviek, ako napríklad za účelom zasielania noviniek alebo odpovedania na Vaše otázky a pripomienky.
 • na zasielanie administratívnych informácií, napríklad informácií týkajúcich sa Stránok a zmien v našich pravidlách, podmienkach a zásadách. Vzhľadom na to, že tieto informácie môžu byť dôležité pre Vaše používanie Stránok, nemôžete nesúhlasiť s prijímaním takejto komunikácie.
 • na dokončenie a vykonanie Vášho nákupu a/alebo Vášho darovania, napríklad za účelom spracovania Vašich platieb, doručenia Vám Vašej objednávky, komunikácie s Vami ohľadom Vášho nákupu a poskytnutia súvisiacich zákazníckych služieb.
 • na poskytnutie aktualizácií a oznamov týkajúcich sa našich produktov, akcií a programov a na zasielanie pozvánok za účelom účasti na špeciálnych programoch, na to, aby sme Vám umožnili kontaktovať ostatných užívateľov, a byť kontaktovaný ostatnými užívateľmi, prostredníctvom Stránok, v rozsahu umožnenom predmetnou Stránkou.
 • na to, aby ste sa mohli zúčastňovať internetových fór, chatov, profilových stránok a blogov a iných služieb, na ktoré ste schopný pridávať informácie a materiály (vrátane našich Stránok sociálnych médií).
 • pre naše obchodné účely, akými sú analyzovanie a riadenie našich podnikov, prieskum trhu, audity, vývoj nových produktov, vylepšenie našich Stránok, zlepšenie našich služieb a produktov, identifikáciu trendov používania, určovanie účinnosti našich reklamných kampaní, prispôsobenie užívateľskej skúsenosti na Stránkach a ich obsahu na základe Vašich predchádzajúcich aktivít na Stránkach, meranie spokojnosti zákazníkov a zabezpečenie zákazníckeho servisu (vrátane riešenia problémov súvisiacich s problémami zákazníka).
 • údaje zozbierané prehliadačmi alebo Vašim zariadením používame na štatistické účely ako aj na zabezpečenie toho, aby Stránky správne fungovali.
 • pre podrobné informácie o účeloch, na ktoré používame súbory cookie, si prosím pozrite naše Zásady používania súborov cookie.
 • môžeme používať fyzickú polohu Vášho zariadenia za účelom poskytovania personalizovaných služieb a obsahu na základe polohy. Môžeme tiež zdieľať fyzickú polohu Vášho zariadenia, v spojení s informáciami o tom, aké reklamy ste si prezerali a ďalšími informáciami, ktoré získavame, s našimi marketingovými partnermi, pričom tieto im umožnia Vám poskytovať viac personalizovaný obsah a sledovať účinnosť reklamných kampaní.
 • v rozsahu v akom to považujeme za potrebné alebo vhodné: (a) podľa platných právnych predpisov, vrátane zákonov platných mimo krajiny Vášho pobytu, (b) za účelom konania v súlade s právnym procesom, (c) za účelom reagovania na požiadavky verejných a štátnych orgánov, vrátane verejných a štátnych orgánov nachádzajúcich sa mimo krajiny Vášho pobytu, (d) na presadzovanie našich podmienok a zásad, (e) na ochranu našich operácií alebo operácií niektorej z našich pridružených osôb, (f) na ochranu našich práv, súkromia, bezpečnosti alebo majetku a/ alebo práv, súkromia, bezpečnosti alebo majetku týkajúcich sa našich pridružených osôb, Vás alebo iných osôb, a (g) aby sme mohli realizovať dostupné nápravy alebo obmedziť škody, ktoré by nám mohli vzniknúť.
 • Vaše Osobné údaje budú spracovávané spoločnosťou EF v EÚ / EHP / Švajčiarsku a mimo nich, predovšetkým za účelom dokončenia Vašej rezervácie, poskytnutia Vám Vami objednaných produktov a služieb (vrátane cestovného poistenia) a za účelom zákazníckeho servisu a marketingových aktivít. Vzhľadom na to, že naše servery sú umiestnené v Spojených štátoch amerických, naše tímy predajcov sídlia v lokálnych pobočkách umiestnených po celom svete, naša hlavná pobočka je vo Švajčiarsku a školy, v ktorých si študenti vyberajú absolvovanie kurzov, sú v lokálnych pobočkách umiestnených po celom svete, Vaše Osobné údaje môžeme zdieľať s našimi pridruženými osobami, správcami pohľadávok a obchodnými partnermi v EÚ / EHP / Švajčiarsku a mimo nich. Obchodní partneri, s ktorými zdieľame údaje, sú len tí, ktorí potrebujú prístup k Osobným údajom na to, aby spracovali objednávku, ktorú ste na Stránke zadali, ako je asistencia s dopravou, ubytovanie alebo škola, a získajú len údaj nevyhnutný na tento účel. Žiadny obchodný partner nezíska Vaše Osobné údaje na vlastné marketingové účely. Vezmite prosím na vedomie, že správcovia pohľadávok a obchodní partneri sa môžu priebežne meniť. Spoločnosť EF spracúva Vaše Osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu súkromia a osobných údajov. Používaním našich Stránok beriete na vedomie a súhlasíte s takýmito možnými prenosmi. Mali by ste si byť vedomý toho, že mnoho krajín mimo EHP neposkytuje rovnakú právnu ochranu osobných údajov ako krajiny patriace do EHP. Prenosy budú vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi, pričom prijmeme všetky potrebné opatrenia, aby sme zabezpečili, že zúčastnené tretie osoby budú poskytovať primeranú úroveň ochrany. Od každej budúcej hosťujúcej/ spracúvajúcej organizácie, ktorú použijeme vo vzťahu k Stránkam, budeme požadovať to isté.

3. Bezpečnosť

Používame primerané organizačné, technické a administratívne opatrenia za účelom ochrany Osobných údajov pod našou kontrolou. Žiaľ, žiadny prenos údajov cez internet alebo systém pre ukladanie dát nemôže byť zaručený ako 100% bezpečný.

Ak máte dôvod domnievať sa, že Vaša interakcia s nami už nie je bezpečná (napríklad ak máte pocit, že bezpečnosť akéhokoľvek účtu, ktorý s nami máte otvorený, bola narušená), bezodkladne nám prosím uvedený problém oznámte, a to tak, že nás kontaktujete v súlade s formulárom v sekcii „Kontaktujte nás“.

4. Prístup, Zmeny a Možnosti Výberu

Poskytujeme Vám mnoho možností výberu pokiaľ ide o naše používanie a ďalšie sprístupňovanie Vašich Osobných údajov pre marketingové účely.

 • Ak si kedykoľvek budete želať, aby ste už od nás nedostávali marketingovú komunikáciu, najjednoduchší spôsob, ako to urobiť, by bolo použitie funkcie odhlásenia sa z prijímania marketingovej komunikácie, ktorú ste obdržali. Môžete nám tiež dať vedieť prostredníctvom e-mailu, telefonátu alebo nám napíšte pomocou použitia kontaktných informácii uvedených nižšie v časti „Kontaktujte nás“. Vo Vašej žiadosti prosím uveďte, že si od nás prajete prestať prijímať marketingovú komunikáciu.
 • Okrem toho nebudeme ďalej poskytovať Vaše Osobné údaje tretím osobám, vrátane našich dcérskych spoločností, pre účely priameho marketingu tretích osôb, ak sme od Vás obdržali a spracovali žiadosť, že Vaše Osobné údaje by sa nemali ďalej za týmto účelom poskytovať tretím osobám. Ak by ste si priali takúto žiadosť podať, dajte nám to prosím vedieť prostredníctvom formuláru v sekcii „Kontaktujte nás“. Jasne prosím uveďte, že si neželáte, aby sme ďalej poskytovali Vaše Osobné údaje naším dcérskym spoločnostiam a/alebo tretím osobám na účely ich priameho marketingu.

Vezmite prosím na vedomie, že zmeny nemusia byť účinné okamžite. Budeme sa snažiť vyhovieť Vašej žiadosti (Vašim žiadostiam) čo najskôr, ako je to reálne možné, avšak najneskôr 30 dní po obdržaní Vašej žiadosti. Vezmite tiež prosím na vedomie, že ak si nebudete od nás želať doručovanie správ súvisiacich s marketingom, aj naďalej Vám môžeme posielať dôležité administratívne správy, pričom prijímanie týchto administratívnych správ nebudete môcť odmietnuť.

 • Ak chcete skontrolovať, opraviť, aktualizovať, zakázať ďalšie poskytovanie, odstrániť alebo inak obmedziť naše používanie Vašich Osobných údajov, ktoré ste nám predtým poskytli, použite prosím formulár v sekcii „Kontaktujte nás“ a presne popíšte Vašu žiadosť. Vo svojej žiadosti dajte prosím jasne najavo, ktoré informácie si prajete zmeniť, či by ste si priali zakázať ďalšie poskytovanie Vašich Osobných údajov z našej databázy alebo nám inak dajte vedieť, aké obmedzenia by ste chceli uplatniť na používanie Vašich Osobných údajov z našej strany.

Budeme sa snažiť vyhovieť Vašej žiadosti čo najskôr, ako je to reálne možné. Vezmite prosím na vedomie, že napriek našej snahe môžu existovať zvyškové informácie, ktoré zostanú v našich databázach a ďalších záznamoch, pričom tieto informácie nebudú odstránené alebo zmenené. Ďalej prosím vezmite na vedomie, že možno budeme musieť určité informácie uchovať na účely vedenia záznamov a/alebo na ukončenie akýchkoľvek transakcií, ktoré ste začali pred podaním žiadosti na takúto zmenu alebo odstránenie (napríklad keď urobíte nákup alebo využijete akciu, je možné, že nebudete môcť zmeniť alebo odstrániť poskytnuté Osobné údaje až do ukončenia takéhoto nákupu alebo akcie).

5. Stránky Tretích Osôb

Tieto Zásady ochrany súkromia neupravujú a my teda tiež nezodpovedáme za súkromie, informácie alebo iné postupy akýchkoľvek tretích osôb, vrátane akejkoľvek tretej osoby, ktorá prevádzkuje akúkoľvek stránku, na ktorú Stránky spoločnosti EF odkazujú. Skutočnosť, že Stránky spoločnosti EF obsahujú odkaz, neznamená, že my alebo naše pridružené spoločnosti podporujeme stránku v uvedenom odkaze.

Navyše Vám môžeme poskytnúť prístup k funkcii tretích osôb, dôsledkom čoho budete môcť umiestňovať obsah na Váš (Vaše) účet (účty) v sociálnych médiách. Zoberte prosím na vedomie, že poskytnutie akýchkoľvek informácii z Vašej strany prostredníctvom použitia tejto funkcie sa riadi príslušnými zásadami ochrany súkromia tretej osoby a nie týmito Zásadami ochrany súkromia. Nemáme žiadnu kontrolu nad tým, a nezodpovedáme za to, že tretie osoby akýmkoľvek spôsobom používajú informácie, ktoré poskytnete prostredníctvom tejto funkcie.

Rovnako nie sme zodpovední za zásady a postupy získavania, používania a sprístupňovania údajov (vrátane postupov ochrany údajov) iných organizácii, ako napríklad Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM alebo akéhokoľvek iného vývojára aplikácie, poskytovateľa aplikácie, poskytovateľa platformy sociálneho média, poskytovateľa operačného systému, poskytovateľa služby bezdrôtového pripojenia alebo výrobcu zariadenia, vrátane akýchkoľvek Osobných údajov, ktoré sprístupníte iným organizáciám prostredníctvom alebo v súvislosti s Aplikáciami alebo našimi Stránkami sociálnych médií.

6. Doba Uchovávania Údajov

Vaše Osobné údaje budeme uchovávať počas doby potrebnej na splnenie účelov popísaných v týchto Zásadách ochrany súkromia.

7. Používanie Stránok Maloletými

Ak ste starší ako 16 rokov, avšak mladší ako 18 rokov, mali by ste si podmienky týchto Zásad ochrany súkromia prezrieť s Vašim rodičom alebo zákonným zástupcom, aby sa tak zabezpečilo, že im obaja rozumiete. Aj keď nie sme zodpovední za určenie veku našich užívateľov, môžeme uskutočňovať preverovacie kontroly. Ak sa dozvieme, že sme získali informácie od osoby mladšej ako 16 rokov bez súhlasu jej rodiča, uvedené informácie čo najskôr vymažeme, pričom môžeme znemožniť prístup uvedenej osoby na príslušnú stránku.

Ponúkame taktiež programy pre deti, ktoré môžu kúpiť dospelí. Za účelom ochrany súkromia detí vyžadujeme rodičovský súhlas od akýchkoľvek užívateľov, ktorí si želajú uskutočniť rezerváciu alebo objednávku katalógu ohľadne jedného z týchto programov pre akýchkoľvek užívateľov mladších ako 18 rokov.

8. Citlivé Informácie

Vo všeobecnosti žiadame, aby ste nám neposielali a aby ste nesprístupňovali akékoľvek citlivé Osobné údaje (napr. informácie súvisiace s rasovým alebo etnickým pôvodom, politickými názormi, náboženstvom alebo iným presvedčením, zdravím alebo zdravotným stavom, trestnými záznamami alebo členstvom v odborových organizáciách) na Stránkach alebo prostredníctvom Stránok alebo iným spôsobom. Vo výnimočných prípadoch, ako napríklad pri poistných žiadostiach, vysvetlíme, ako je možné uskutočniť vyššie uvedené bezpečnou formou.

9. Aktualizácie Týchto Zásad Ochrany Súkromia

Tieto Zásady ochrany súkromia môžeme meniť. Aby ste zistili, kedy boli tieto Zásady ochrany súkromia naposledy zmenené, pozrite sa prosím na text „Naposledy aktualizované“ nachádzajúci sa v hornej časti tejto stránky. Akékoľvek zmeny týchto Zásad ochrany súkromia nadobnudnú účinnosť, keď umiestnime zmenené Zásady ochrany súkromia na Stránku. Vaše používanie Stránok po týchto zmenách znamená, že ste prijali zmenené Zásady ochrany súkromia.

10. Kontaktujte Nás

Neváhajte nás prosím kontaktovať, ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo výhrady týkajúce sa týchto Zásad ochrany súkromia. Máte právo nám dať vedieť, ak:

 • nechcete byť nami v budúcnosti kontaktovaný;
 • by ste radi zistili, aké informácie o Vás máme, by ste chceli kópiu osobných údajov, ktoré o Vás uchovávame (keď Vám poskytneme požadované informácie, môže Vám byť účtovaný administratívny poplatok, ktorý pokryje náš čas,poštovné a manipulačné náklady alebo náklady na vyhľadanie)
 • si myslíte, že akékoľvek osobné údaje, ktoré o Vás uchovávame, sú nepresné, neúplné, neaktuálne alebo nepodstatné;
 • chcete nahlásiť akékoľvek porušenie Zásad ochrany súkromia.

Ak máte akékoľvek otázky alebo sťažnosti ohľadne týchto Zásad ochrany súkromia, kontaktujte nás prosím kliknutím sem. Akúkoľvek sťažnosť vyšetríme a budeme Vás informovať o našom rozhodnutí ohľadne sťažnosti čo najskôr, ako to bude možné po jej doručení.